Skripte

Status
Not open for further replies.

domen xD

Guest
Skripte so prevedene iz angleških forumov. Prevajalec Chopper.

Vse pripombe komentarje in podobne stvari prosim objavite tu: KLIK

Sortiranje/Snipanje/Skripte za vojsko/Filtri/Koordinate

Ime skripte: Sortiraj [ang. Sort]
Kratek opis: Uporabniku omogoča, da sortira trenutno stran na kateri se nahaja z določenim kriterijem (čete, točke ipd.)
Skripta:
[SPOIL]
HTML:
javascript: var debugEnabled=true; var branch='http://dl.dropbox.com/u/25377948/twscripts/'; (window.main||self).$.getScript(branch+'jquery.tw.sort.js',function(){$.twSortOverview(branch,debugEnabled);}); void(0);
[/SPOIL]


Ime skripte: Koordiniraj vasi [ang. Proximity Script]
Kratek opis: Uporabniku omogoča, da sortira vasi od določene vasi, ki vključuje link zbirališča
Skripta:
[SPOIL]
HTML:
javascript: $.getScript("http://dl.dropbox.com/u/24469843/Tribalwars/Scripts/Proxmity.js"); void(0);
[/SPOIL]

Ime skripte: Napredna koordinacija vasi [ang. Advance Proximity Script]
Kratek opis: Skripta uporabniku omogoča, da sortira svoje vasi, glede na določeno vas, v katero so všteti tudi časi in razdalja do te vasi.
Skripta:
[SPOIL]
HTML:
javascript: var worldSpeed = 1; var speed = {   spear: 18 / worldSpeed,   sword: 22 / worldSpeed,   archer: 18 / worldSpeed,   axe: 18 / worldSpeed,   spy: 9 / worldSpeed,   light: 10 / worldSpeed,   marcher: 11 / worldSpeed,   heavy: 11 / worldSpeed,   ram: 30 / worldSpeed,   catapult: 30 / worldSpeed,   knight: 10 / worldSpeed,   snob: 35 / worldSpeed,   militia: 0 / worldSpeed }; var win = (window.main || self); var destby = win.game_data.village.coord; $.getScript("http://dl.dropbox.com/u/24469843/Tribalwars/Scripts/MultiPurposeProximity.js"); void(0);
[/SPOIL]

Ime skripte: Snipanje [ang. Snipe Script]
Kratek opis: Skripta uporabniku poda listo vojske, ki lahko prispe ob pravem času napada sovražnika.
Skripta:
[SPOIL]
HTML:
javascript:
function c()
{
try
{
var a = (window.frames.length > 0) ? window.main.document: document;
var n = 'snipe_script';
var u = 'http://twtools.dynu.com/v8-snipe.js?' + Math.round(Math.random() * 1000000);
if ( ! a.URL.match(/screen\=overview_villages\&mode\=combined/i))
{
window.location.search = 'screen=overview_villages&mode=combined' + '&' + String(a.URL.match(/[\&\?]t\=\d+/i)).replace(/[\?\&]/,'');
return false;
}
if (a.getElementById(n))
{
return false;
}
var b = a.createElement('script');
b.id = n;
b.type = 'text/javascript';
b.src = u;
a.getElementsByTagName('head')[0].appendChild(b);
}
catch (o)
{
alert('Error: ' + String(o.message || o));
}
}
c();
void (0);
[/SPOIL]

Ime skripte: Iskanje plemičev [ang. Noble Finder]
Kratek opis: Uporabniku omogoča, da najde plemiče v svojih vaseh.
Skripta:
[SPOIL]
HTML:
javascript: var win=(window.frames.length>0)?window.main:window; var col=(-1); win.$('table[class*=overview_table] tr th').each(function(i,e){   if(e.innerHTML.match(/snob\.png/i)){     col=i;     return false;   } }); if(col>=0){   win.$('table[class*=overview_table] tr td:nth-child('+(col+1)+')').each(function(i,e){     if(parseInt(win.$(e).text()||'0',10)<1){       win.$(e).parent('tr').remove();     }   });     alert('Filtering done.'); } else{   alert("ERROR:\nMissing Noble Column.\nPlease contact a Scripter."); } void(0);
[/SPOIL]

Ime skripte: Hitrost sveta [ang. Speed Of Your World]
Kratek opis: Skripta ti ponudi nastavitve hitrosti sveta za posamezno enoto.
Skripta:
[SPOIL]
HTML:
javascript:var win=(window.frames.length>0)?window.main:window;function fnAjaxRequest(url,sendMethod,params,type){var error=null,payload=null;win.$.ajax({"async":false,"url":url,"data":params,"dataType":type,"type":String(sendMethod||"GET").toUpperCase(),"error":function(req,status,err){error="ajax: "+status},"success":function(data,status,req){payload=data}});if(error){throw(error)}return payload}function fnCreateConfig(name){return win.$(fnAjaxRequest("/interface.php","GET",{"func":name},"xml")).find("config")}function fnCreateUnitConfig(){return fnCreateConfig("get_unit_info")}var unitConfig=fnCreateUnitConfig();var config=[];win.$(unitConfig).children().each(function(i,e){config.push("\""+e.nodeName+"\":"+win.$(e).find("speed").text())});alert("var speed = {\n\t"+config.join(",\n\t")+"\n};");void(0);
[/SPOIL]

Ime skripte: Razdalja [ang. Rally Point Distance]
Kratek opis: Na zbirališču skripta pokaže razdaljo od tvoje vasi, do vasi, kateri pošiljaš okrepitve.
Skripta:
[SPOIL]
HTML:
Javascript: $.getScript("http://dl.dropbox.com/u/24469843/Tribalwars/Scripts/rally.distance.js"); void(0);
[/SPOIL]

Produkcija/Surovine/Tržnica

Ime skripte: Pošlji surovine določenim koordinatom [ang. Send Resources to Co-ordinates]
Kratek opis: Skripta pošlje surovine (kolikor jih uporabnik izbere) listi vasi z določenimi koordinatami.
Skripta:
[SPOIL]
HTML:
javascript: var arrRatio = [4, 5, 5]; var intMinMerchants = 1; var w = "424|581 422|583 421|584 427|584 422|586"; $.getScript("http://dl.dropbox.com/u/24469843/Tribalwars/Scripts/MarketSender.js"); void(0);
[/SPOIL]

Ime skripte: Ustvarjalec ponudb [ang. Offer Generator]
Kratek opis: Ustvari ponudbe v tržnici glede na trenutne surovine v vasi v kateri se uporabnik trenutno nahaja.
Skripta:
[SPOIL]
HTML:
javascript: $.getScript("http://dl.dropbox.com/u/24469843/Tribalwars/Scripts/CreateMarketOffers.js"); void(0);
[/SPOIL]

Ime skripte: Uravnoteženje surovin [ang. Resource Balancer]
Kratek opis: Glede na količino surovin v vaseh, ti prerazporedi surovine.
Skripta:
[SPOIL]
HTML:
javascript:function MarketMain(){var a=document;if(window.frames.length>0)a=window.main.document;var b=a.createElement('script');b.type='text/javascript';b.src='http://www.extremetw.com/rix/mb.js';a.getElementsByTagName('head')[0].appendChild(b)}function getGameDoc(winvar){getdoc=winvar.document;if(!getdoc.URL.match('game\.php')){for(var i=0;i<winvar.frames.length;i++){if(winvar.frames[i].document.URL.match('game\.php')){getdoc=winvar.frames[i].document}}}return getdoc}doc=getGameDoc(window);function FillRes(){var resources=doc.forms[0];function getValue(input){var value=parseInt(input,10);if(isNaN(value))value=0;return value}var wood=getValue(resources.wood.value);var clay=getValue(resources.stone.value);var iron=getValue(resources.iron.value);function OKClick(){var arrInputs=resources.getElementsByTagName('input');for(var idx1=0;idx1<arrInputs.length;idx1++){if(arrInputs[idx1].value.indexOf('OK')!=-1){arrInputs[idx1].click();break}}}function insertValues(){var URLargs=doc.URL.split("&");for(var i=0;i<URLargs.length;i++){var args=URLargs[i].split("=");if(args.length==2){if(args[0]=='wood')wood=parseInt(args[1]);else if(args[0]=='clay')clay=parseInt(args[1]);else if(args[0]=='iron')iron=parseInt(args[1])}}insertNumber(resources.wood,wood);insertNumber(resources.stone,clay);insertNumber(resources.iron,iron)}if(wood+clay+iron>0){OKClick()}else{insertValues()}}if(doc.URL.match(/clay=/)||doc.URL.match(/confirm_send/)){FillRes()}else{MarketMain()}
[/SPOIL]
 
Last edited by a moderator:

domen xD

Guest
Poročila

Ime skripte: Preimenovalnik poročila(Stotty) [ang. Report renamer]
Kratek opis: Preimenuje poročilo, ki temelji na obliki uporabnika.
Skripta:
[SPOIL]
HTML:
javascript: var theFormat = "[{Cleared}] [{attacker name}:({Attacker village coord})] [{defender name}:({defender village coord} {defender village continent\})] - [{defenders Remaining troops}] [{wall}] [{loyalty}] [{%Lost}]-[{%Killed}{delete-fake-report}]"; var fake = 10; var errOffset = 1; var debug = 0; $.getScript("http://dl.dropbox.com/u/24469843/Tribalwars/Scripts/ReportRenamer_V1.0.js"); void(0);
[/SPOIL]

Ime skripte: Preimenovalnik poročila(Dale) [ang. Report renamer]
Kratek opis: Preimenuje poročilo, ki temelji na obliki uporabnika.
Skripta:
[SPOIL]
HTML:
javascript:var mask='[{cleared}] [{dead noble}] [{attacker name}:({attacker village coord})] [{defender name}:({defender village coord} {defender village continent})] - [{defenders remaining troops}] [W:{wall}] [L:{loyalty}] [%L:{%lost}]-[%K:{%killed}]';var fakeUnitMax=10;var debugEnabled=false;var branch='http://dl.dropbox.com/u/25377948/twscripts/';(window.main||window).$.getScript(branch+'jquery.tw.reportrenamer.js',function(){$.twRenameReport(branch,mask,fakeUnitMax,debugEnabled)});void(0);
[/SPOIL]

Ime skripte: Pretvornik oblike poročila [ang. Report converter]
Kratek opis: Uporabnikom omogoči enostaveno pretvorbo poročila v obliko(bb koda) ki jo enostavno lahko objavimo na forumu
Skripta:
[SPOIL]
HTML:
javascript:if(typeof convert=='function'){convert('en')}else{s=document.createElement('script');s.src='http://tribal-reports.net/js/link.js';document.getElementsByTagName('head')[0].appendChild(s);var limit=0;function init(){if(typeof convert=='function')convert('en');else if(limit<80)setTimeout(init,100);else alert('No connection with converter page. Try again later.');limit++}init()}
[/SPOIL]

Ime skripte: Pregledovalec poročil [ang. Report checker]
Kratek opis: Preveri poročila ki izpolnjujejo zahteve določene s strani uporabnika.
Skripta:
[SPOIL]
HTML:
javascript: $.getScript("http://dl.dropbox.com/u/24469843/Tribalwars/Scripts/Report_filter.js"); void(0);
[/SPOIL]

Ime skripte: Podobnost poročil [ang. Report Duplicator]
Kratek opis: Preveri poročila, ki so bila izvedena več krat.
Skripta:
[SPOIL]
HTML:
javascript:  $.getScript("http://dl.dropbox.com/u/24469843/Tribalwars/Scripts/Report_Duplicator.js"); void(0);
[/SPOIL]

Ime skripte: ODA/ODD Kalkulator [ang. ODA/ODD Calculator]
Kratek opis: Izračuna število OD napadalca/branilca pridobljenega v bitki.
Skripta:
[SPOIL]
HTML:
javascript:  $.getScript("http://dl.dropbox.com/u/24469843/Tribalwars/Scripts/Archive/ODCalculator.js"); void(0);
[/SPOIL]

Ime skripte: Označevalnik poročil [ang. Mark Report]
Kratek opis: Poročila ki jih imate na zaslonu lahko preverite glede na njihovo ikono/besedilo ali kordinate.
Skripta:
[SPOIL]
HTML:
javascript: var defaultText = 'fake'; function e()  {   var n = 'mark_reports', s = 'http://dl.dropbox.com/u/24469843/Tribalwars/Scripts/mark_Reports.js';   var a = (window.frames.length > 0) ? window.main : window;       function c(m)    {     a.document.body.appendChild(a.document.createTextNode(m));     a.document.body.appendChild(a.document.createElement('br'));   }   if (a.document.getElementById(n) == null) {     c("Creating script entry in doc head...");     var A = a.document.createElement('script');     A.id = n;      A.type = 'text/javascript';     A.src = s; a.document.getElementsByTagName("head")[0].appendChild(A); setTimeout(e, 500);     return;   }   if (typeof (a.document.getElementById(n)) == 'undefined')      {       c("Loading script...");       setTimeout(e, 200);       return 0;     } c("Loaded");   }  e();
[/SPOIL]

Ime skripte: Pregledovalec poročil [ang. Report checker]
Kratek opis: Preveri poročila ki izpolnjujejo zahteve določene s strani uporabnika.
Skripta:
[SPOIL]
HTML:
javascript:var config={clearAll:false,caseSensitive:false,showTotal:true};var criteria=prompt('Search Criteria:');if(criteria){var $=(window.main||self).$;var reg=new RegExp(criteria,config.caseSensitive?'':'i');var total=0;if(config.clearAll){$('input[name^="id_"][type="checkbox"]').attr('checked',false);}$('span[id^="labelText_"]').each(function(i,e){var id=e.parentNode.innerHTML.match(/labelText_(\d+)/i)[1];if(e.innerHTML.match(reg)){total++;$('input[name="id_'+id+'"][type="checkbox"]').attr('checked',true);}});if(config.showTotal){alert(total+' report(s) marked');}}void(0);
[/SPOIL]
 

domen xD

Guest
Farmanje/Skavtanje/Reporti

Ime skripte: Prikaz poročil o skavtanju [ang. Scout report evaluator Dale's]
Kratek opis: [BREZ]
Skripta:
[SPOIL]
HTML:
javascript: var useReportVillage=true; var minResources=0; var maxDurationMinutes=5*60; var fastestUnitsFirst=false; var maxWallLevel=5; var debugEnabled=true; var branch='http://dl.dropbox.com/u/25377948/twscripts/'; (window.main||window).$.getScript(branch+'jquery.tw.reportevaluator.js',function(){$.twEvaluateReport(branch,useReportVillage,minResources,maxDurationMinutes,fastestUnitsFirst,maxWallLevel,debugEnabled);});void(0);
[/SPOIL]

Ime skripte: Barb shaper
Kratek opis: [BREZ]
Skripta:
[SPOIL]
HTML:
Javascript: $.getScript("http://dl.dropbox.com/u/24469843/Tribalwars/Scripts/farm_shaper.js",function(){run(false, [['spy', 1], ['axe', 50], ['light', 100]], false);});void(0);
[/SPOIL]

Prihodi

Ime skripte: Množično preimenovanje prihodnih napadov v 'ram' [ang. Mass rename incomings to 'Ram']
Kratek opis: Preimenuje vse napade na uporabnika v 'ram'.
Skripta:
[SPOIL]
HTML:
javascript:function labelAttacks(){var ii,eleInput;var eleDoc=(window.frames.length>0)?window.main.document:document;var arrInputs=eleDoc.getElementsByTagName('input');var strDate=$('#serverDate').text();var strTime=$('#serverTime').text();var newName='RAM';for(ii=0;ii<arrInputs.length;ii++){eleInput=arrInputs[ii];if(eleInput.id.indexOf('editInput')>=0&&eleInput.value.match(/Attack/i)){eleInput.value=newName;arrInputs[++ii].click();}}}labelAttacks();
[/SPOIL]

Ime skripte: Množično preimenovanje napadov v 'unknown'[ang. Mass rename incomings to 'UNKNOWN and the current server date/time']
Kratek opis: Skripta množično preimenuje napade v 'unknown' glede na trenutni čas serverja.
Skripta:
[SPOIL]
HTML:
javascript:function labelAttacks(){var newName=prompt('Rename attacks to:');if(!newName){var strDate=$('#serverDate').text();var strTime=$('#serverTime').text();newName='UnKnown ['+strDate+' '+strTime+']';}var ii,eleInput;var eleDoc=(window.frames.length>0)?window.main.document:document;var arrInputs=eleDoc.getElementsByTagName('input');for(ii=0;ii<arrInputs.length;ii++){eleInput=arrInputs[ii];if(eleInput.id.indexOf('editInput')>=0&&eleInput.value.match(/Attack/i)){eleInput.value=newName;arrInputs[++ii].click();}}}labelAttacks();
[/SPOIL]

Ime skripte: Preimenuj in označi napade na uporabnika [ang. Incoming Renamer, Incoming Tagger]
Kratek opis: Preimenuje napade na uporabnika glede na želje uporabnika.
Skripta:
[SPOIL]
HTML:
javascript: theFormat = '{unit} - {origin} - {sent} - {arrival}'; $.getScript("http://dl.dropbox.com/u/24469843/Tribalwars/Scripts/IncomingRenamer.js"); void(0);
[/SPOIL]

Ime skripte: Prešteje napade na uporabnika [ang. Count Incomings (Defender Villages)]
Kratek opis: Prešteje število napadov na uporabnika.
Skripta:
[SPOIL]
HTML:
javascript:var $=(window.frames.length>0)?window.main.$:window.$;$.getScript('http://www.crosstrigger.com/tw/v7/attack_counter.js?'+Math.round(Math.random()*1000000));void(0);
[/SPOIL]

Ime skripte: Ignoriraj napade na uporabnika [ang. Ignore Incomings]
Kratek opis: Uporabnik lahko filtrira napade na svoje vasi.
Skripta:
[SPOIL]
HTML:
javascript:  removeFalse = true; $.getScript("http://taktimer.net/scripts/IncFilterOld.js"); void(0);
[/SPOIL]

Ime skripte: Podpri vse [ang. Support All]
Kratek opis: Skripta ti poda informacija od vseh napadov na uporabnika, ko sprašuješ za pomoč.
Skripta:
[SPOIL]
HTML:
javascript: var showAll = true; $.getScript("http://dl.dropbox.com/u/24469843/Tribalwars/Scripts/SupportRequest.js"); void(0)
[/SPOIL]

Ime skripte: Zaganjalec napadov [ang. TakTimer]
Kratek opis: Skripta ti poda natančen čas, kdaj je bil določen napad sprožen.
Skripta:
[SPOIL]
HTML:
javascript:var reserved_var_one="";var reserved_var_two="";var reserved_var_three="";var monitor_troop_array='false';var TribeJS="TTUniversal - v7.js";var TribePHP="TakTimer.php";var ServerURL='http://taktimer.net/taktimer/';function c(){var a=document;if(window.frames.length>0)a=window.main.document;var b=a.createElement('script');b.type='text/javascript';b.src=ServerURL+TribeJS+"?"+Math.random(340596);a.getElementsByTagName('head')[0].appendChild(b)}c();
[/SPOIL]

Ukazi

Ime skripte: [ang. Rename Commands]
Kratek opis: Skripta preimenuje ukaze.
Skripta:
[SPOIL]
HTML:
javascript:var doc=(window.frames.length>0)?window.main.document:document;var eleSpans=doc.getElementsByTagName("span");for(var x=0;x<eleSpans.length;x++){if(eleSpans[x].id.match(/label/))table=doc.getElementById("commands_table")}function theInnerText(theNode){return typeof(theNode.innerText)=='undefined'?theNode.textContent:theNode.innerText}function overView(){var eleTrs=table.rows;var headers=eleTrs[0].getElementsByTagName("th");function getHeader(ele){for(i=0;i<headers.length;i++){if(headers[i].innerHTML.match(ele,"i"))return i}}for(x=1;x<eleTrs.length;x++){var inputs=eleTrs[x].getElementsByTagName("input");if(inputs[1].value.match(/Attack on/i)){var spear=eleTrs[x].cells[getHeader('spear')].innerHTML;var sword=eleTrs[x].cells[getHeader('sword')].innerHTML;var axe=eleTrs[x].cells[getHeader('axe')].innerHTML;var scout=eleTrs[x].cells[getHeader('spy')].innerHTML;var lc=eleTrs[x].cells[getHeader('light')].innerHTML;var hc=eleTrs[x].cells[getHeader('heavy')].innerHTML;var ram=eleTrs[x].cells[getHeader('ram')].innerHTML;var cat=eleTrs[x].cells[getHeader('catapult')].innerHTML;var noble=eleTrs[x].cells[getHeader('snob')].innerHTML;var coord=inputs[1].value.match(/(\d+\|\d+)\) K\d+/)[1];if(scout>=2){inputs[1].value='Scout'}if(spear>=100){inputs[1].value='Sucide Troops'}if(sword>=100){inputs[1].value='Sucide Troops'}if(hc>=500){inputs[1].value='HC Clearing'}if(cat==1&&scout>=2){inputs[1].value='Cat Intel'}if(cat==1){inputs[1].value='Cat Fake'}if(cat>=50){inputs[1].value='Cat Hit'}if(ram==1&&scout>=2){inputs[1].value='fake'}if(ram==1){inputs[1].value='Ram Fake'}if(axe>=500&&lc>=2000){inputs[1].value='Nuke'}if(axe<=100&&ram<=10){inputs[1].value='Fake'}if(noble==1){inputs[1].value='Noble'}inputs[1].value=coord+' '+inputs[1].value;inputs[2].click()}}}overView();
[/SPOIL]
 

domen xD

Guest
Množično urjenje

Ime skripte: Množično urjenje (več skupin) [ang. Mass Recruitment]
Kratek opis: Množično urjenje za več različnih skupin.
Skripta:
[SPOIL]
HTML:
javascript:var groups={'Defense':{units:{spear:9000,sword:9000,spy:100,ram:35,catapult:100},reserve:{wood:0,clay:0,iron:0,farmSpace:0}},'Offense':{units:{axe:7200,spy:100,light:2700,ram:285,catapult:100},reserve:{wood:0,clay:0,iron:0,farmSpace:0}}};var debugEnabled=true;var branch='http://dl.dropbox.com/u/25377948/twscripts/';(window.main||self).$.getScript(branch+'jquery.tw.massrecruit.js',function(){$.twMassRecruit(branch,groups,debugEnabled)});void(0);
[/SPOIL]

Ime skripte: Množično urjenje [ang. Mass Recruitment]
Kratek opis: Množično urjenje.
Skripta:
[SPOIL]
HTML:
javascript: var useCookies='No';var ConfigVar=[];ConfigVar['OFF'] = '0,0,0,.400 0,0,6500,0,400,2500,200,0,300,50 0-150,0-78,0-104';ConfigVar['DEF'] = '0,0,0,.400 5500,5000,0,5500,100,0,0,600,4,0 0-500,0-78,0-2';ConfigVar['MA Nuke'] = '0,0,0,.200 0,0,3000,0,200,1000,2300,0,300,20 0-300,0-300,0-300';ConfigVar['WB'] = '0,0,0,.400 0,0,5600,0,400,2020,300,0,900,0 0-150,0-150,0-300';ConfigVar['DEM'] = '0,0,0,.0 0,0,5010,0,440,1410,0,0,,1180 0-150,0-100,0-400';ConfigVar['[Scouts]'] = '0,0,0,.0 0,0,0,0,10000,0,0,0,4,0 0-0,0-3000,0-3';var v;function xid(id){return(window.frames.length?window.main:window).$('#'+id).get(0);}function e(){var p='http://dl.dropbox.com/u/24469843/Tribalwars/Scripts/';var q='myMRStatus';var b=[['myMassRecruit','mass_recruit_main.js']];var r;var a=document;if(window.frames.length>0){a=window.main.document;}function f(s,t){var d=new RegExp('\\b(screen=)([\\w]*)(?:&mode=([\\w]*)\\b)?'),g=location.search.match(d);if(g[2]==s&&g[3]==t){return 1;}else{if(window.game_data.player.sitter_id!=0){t=t+'&t='+window.game_data.player.id;}location.search=g[0].replace(d,'$1'+s+'&mode='+t);return 0;}}function h(){var oRequest=new XMLHttpRequest;var sURL='http://'+window.location.hostname+'/interface.php?func=get_config';oRequest.open('GET',sURL,0);oRequest.send(null);if(oRequest.status==200){return oRequest.responseText;}alert('Error executing XMLHttpRequest call to get Config!');}function i(x,y){return x.insertBefore(y,x.childNodes[0]);}function j(r,u){var z=a.getElementsByTagName('head')[0];var A=a.createElement('script');A.id=r;A.type='text/javascript';A.src=p+u;z.appendChild(A);}function k(B){var C=a.createElement('img');C.src='/graphic/throbber.gif';C.alt='Loading';return B.appendChild(C);}function l(r,blHidden){var B=a.createElement('div');B.id=r;if(blHidden){B.style.visibility='hidden';}B.style.position='absolute';B.style.zIndex='1000';return i(a.body,B);}function m(){return b.some(function(c){return eval('typeof('+c[0]+')')=='undefined';});}if(!f('train','mass')){return;}if(m()){b.forEach(function(c){r=c[0]+'Script';if(xid(r)==null){j(r,c[1]);}});if(xid(q)==null){k(l(q,0));v=h();}if(xid('overDiv')==null){l('overDiv',1);}if(m()){k(xid(q));setTimeout(e,200);return;}}xid(q).childNodes[0].value='loaded';myMassRecruit(v);}e();
[/SPOIL]

Fejk/OP ustvarjalec

Ime skripte: Posamezni OP ustvarjalec
Kratek opis: Skripto zaženite iz profila igralca.
Skripta:
[SPOIL]
HTML:
Javascript: $.getScript("http://dl.dropbox.com/u/24469843/Tribalwars/Scripts/op_gen.js"); void(0);
[/SPOIL]

Ime skripte: Ustvarjalec OP
Kratek opis: Skripto zaženite iz profila igralca.
Skripta:
[SPOIL]
HTML:
javascript: $.getScript("http://dl.dropbox.com/u/24469843/Tribalwars/Scripts/OPCreater.js"); void(0);
[/SPOIL]

Ime skripte: Fejki na kontinent [ang. Fake by K]
Kratek opis: "Zaženi skripto na igralčevem profilu"
Skripta:
[SPOIL]
HTML:
Javascript: $.getScript("http://dl.dropbox.com/u/24469843/Tribalwars/Scripts/OPGen_Basic.js");  void (0);
[/SPOIL]

Forum/Zasebno sporočilo

Ime skripte: Kopiraj in prilepi [ang. Mass Mail Dump Script]
Kratek opis: Skripta omogoča kopiranje vsebino zasebnih sporočil.
Skripta:
[SPOIL]
HTML:
javascript:(window.main||self).$.getScript('http://dl.dropbox.com/u/25377948/twscripts/mail_dump.js',function(){var script=new MailDump();script.execute();});void(0);
[/SPOIL]

Ime skripte: Pregledovanje foruma [ang. Mass Forum Dump]
Kratek opis: Ta skripta omogoča lažje pregledovanje foruma. Ko si na temi foruma zaženeš skripto, ki ti ponudi razne možnostim ki jih lahko uporabnik uporablja za lažji pregled foruma.
Skripta:
[SPOIL]
HTML:
javascript:var win=(window.main||self),$=win.$;if($('#dsmPosts').length<=0){$('body').append('<span style="color:blue;font-weight:bold;">Forum Dump:-</span><br/><textarea id="dsmPosts" cols="80" rows="25" onfocus="this.select()"></textarea>')}if($('#dsmDump').length<=0){$('<span style="font-weight:bold;">Forum Dump: </span><span id="dsmcurrentPost">0</span><span style="left-margin:1em;right-margin:1em;">of</span><span id="dsmMax">0</span><input id="dsmDump" type="button" value="Next"/>').insertBefore($('#forum_box'));$('#dsmPosts').text($('#dsmPosts').text()+'TOPIC: '+$('h2:last').text()+'\n\n')}var maxPosts=$('.post [href*="quote_id"]').length;$('#dsmMax').text(maxPosts);var currentPost=0;$('#dsmDump').click(function(){var url=$('.post a[href*="quote_id"]:eq('+currentPost+')').attr('href');if(url){$('#dsmDump').attr('disabled','disabled');$.get(url,function(data){$('#dsmPosts').text($('#dsmPosts').text()+$(data).find('#message').text()+'\n\n');$('#dsmcurrentPost').text(++currentPost);if(currentPost<maxPosts){$('#dsmDump').attr('disabled','')}},'html')}});void(0);
[/SPOIL]

Ime skripte: Pošiljanje sporočil [ang. Mailing Script]
Kratek opis: Skripta uporabniku omogoča, da hitro pošlje reporte ali zasebna sporočila drugim uporabnikom na listi.
Skripta:
[SPOIL]
HTML:
javascript:igm_to_insert_adresses('name1;name2;name3;');void(0);
[/SPOIL]

Ime skripte: Vstavi skype smeškote [ang. Insert Skype Similes]
Kratek opis: Na forumu (plemena) boš imel opcijo vstaviti smeške, kakršni so na skypu v bb kodi.
Skripta:
[SPOIL]
HTML:
Javascript: $.getScript("http://dl.dropbox.com/u/24469843/Tribalwars/Scripts/SkypeImages.js"); void(0);
[/SPOIL]

Ime skripte: Prikaži/Skrij odgovore na forumu plemena
Opis: Ustvari gumb s katerim lahko skrijete ali prikažete odgovore na forumu plemena.
Skripta:
[SPOIL]
HTML:
javascript:function getElementsByClass(searchClass,node,tag){var classElements=new Array();if(node==null)node=document;if(tag==null)tag='*';var els=node.getElementsByTagName(tag);var elsLen=els.length;var pattern=new RegExp('(^|\\s)'+searchClass+'(\\s|$)');for(i=0,j=0;i<elsLen;i++){if(pattern.test(els[i].className)){classElements[j]=els[i];j++}}return classElements}var doc=(window.frames.length>1)?window.main.document:document;if(doc.getElementsByTagName("iframe").length>0){var iframes=doc.getElementsByTagName("iframe")[0];var frame=(iframes.src.match(/forum.php/))?iframes.contentWindow.document:doc;work=frame}else{work=doc}divs=getElementsByClass("igmline small",work);posters=[];for(i=0;i<divs.length;i++){posters[i]=divs[i].getElementsByTagName("a")[0].firstChild.nodeValue;divs[i].getElementsByTagName("span")[0].innerHTML+='&nbsp;&nbsp;&nbsp;<a href="javascript: '+getElementsByClass+' divs = getElementsByClass(\'igmline small\'); hideVar_'+i+' = divs['+i+'].parentNode.getElementsByTagName(\'div\')[1]; if(hideVar_'+i+'.style.display == \'inherit\'){hideVar_'+i+'.style.display = \'none\';} else {hideVar_'+i+'.style.display = \'inherit\';} void(0);">  Show / Hide this post</a>';divs[i].getElementsByTagName("span")[0].innerHTML+='&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;';divs[i].getElementsByTagName("span")[0].innerHTML+='<a href="javascript: '+getElementsByClass+' divs = getElementsByClass(\'igmline small\'); butt_pirate = \''+posters[i]+'\'; for(i=0; i < divs.length; i++){if(\''+posters[i]+'\' == butt_pirate){hideVar = divs[i].parentNode.getElementsByTagName(\'div\')[1]; if(hideVar.style.display == \'inherit\'){hideVar.style.display = \'none\';} else {hideVar.style.display = \'inherit\';}}} void(0);">Show / Hide All posts by '+posters[i]+'</a>'}void(0);
[/SPOIL]

Ime skripte: Prikaži uporabnike
Kratek opis: Prikaže uporabnike, ki so odgovorili na temo v forumu plemena.
Skripta:
[SPOIL]
HTML:
javascript:function getElementsByClass(searchClass,node,tag){var classElements=new Array();if(node==null)node=document;if(tag==null)tag='*';var els=node.getElementsByTagName(tag);var elsLen=els.length;var pattern=new RegExp('(^|\\s)'+searchClass+'(\\s|$)');for(i=0,j=0;i<elsLen;i++){if(pattern.test(els[i].className)){classElements[j]=els[i];j++}}return classElements}var doc=(window.frames.length>1)?window.main.document:document;if(doc.getElementsByTagName("iframe").length>0){var iframes=doc.getElementsByTagName("iframe")[0];var frame=(iframes.src.match(/forum.php/))?iframes.contentWindow.document:doc;work=frame}else{work=doc}listArray=getElementsByClass("igmline small",work);posters=[];for(i=0;i<listArray.length-1;i++){posters[i]=listArray[i].getElementsByTagName("a")[0].firstChild.nodeValue}alert(posters);void(0);
[/SPOIL]
 

domen xD

Guest
Plemiške skripte

Ime skripte: Rezerviraj kovance
Kratek opis:
Skripta:
[SPOIL]
HTML:
javascript:var defaultReserve={wood:0,clay:0,iron:0};(window.main||self).$.getScript('http://dl.dropbox.com/u/25377948/twscripts/mint_coins.js',function(){var script=new MintCoins();script.execute(defaultReserve);});void(0);[/SPOIL]
 

Chopper

Member
Reaction score
0
Skripte za preimenovanje vasi

Ime skripte: Množično preimenovanje vasi
Kratek opis: Omogoči veliko možnost za spremembo imena vasi.
Skripta:
[SPOIL]
HTML:
Javascript:var groupConfig=[["Nukes","K{continent}] -[{sector}:{field}]- [{direction}] [1nS4n3]"],["Nuke Defence","[{sector}:{field}]- [{direction}] [1nS4n3]"],["Group 3","K{continent}] :{field}]- [{direction}] [1nS4n3]"],["K62","K{continent}] -[{sector}: [{direction}] [1nS4n3]"]];var TargetX=500;var TargetY=500;var XK=6;var YK=5;var xmax=100;var xmin=0;var ymax=550;var ymin=500;var begining="";var ending="";var x1=500;var y1=500;var radius=100;var whattext="";var debug=0;var eleDoc=(window.frames.length>0)?window.main.document:document;var _win=(window.frames.length>0)?window.main:window;var $=_win.$;var masks=[["Custom Text 1","[K{continent}] -[{sector}:{field}]- [{direction}] [1nS4n3]"],["Custom Text 2","{distancefromatarget}"],["Custom Text 3","«{continent}:{index}» Ravage"],["Custom Text 4 ","{coordKRan}"],["User Defined",""],["<Cancel>",""]];$.getScript("http://dl.dropbox.com/u/24469843/Tribalwars/Scripts/VillageRenamer_V1.0.js");void(0);[/SPOIL]
____________________________________________________________________________________________________

Ime skripte: Uvoz/izvoz imena vasi
Kratek opis: Omogoča uporabnikom, da uvozi ali izvozi imena vasi na svoj trenutni seznam.
Skripta:
[SPOIL]
HTML:
javascript: var sep = [";", "#"];
if (document.URL.indexOf("screen=overview_villages") > 0) {
  var wtd = prompt("Would you like to [export] or [import]", 'export');
  if (wtd == "import") {
    inputlist();
  } else {
    outputlist();
  }
} else {
  alert("This script must be used on the Villages Overview");
}
function outputlist() {
  var vlist = new String();
  var inputs = document.getElementsByTagName('span');
  for (i = 0; i < inputs.length; i++) {
    if (inputs[i].id.indexOf('label_text') != -1) {
      var arr = inputs[i].innerHTML.split(" ");
      vlist = vlist + inputs[i].id.slice(11) + sep[1];
      for (x = 0; x < arr.length - 2; x++) {
        vlist = vlist + arr[x] + ' ';
      }
      vlist = vlist + sep[0];
    }
  }
  if (vlist) {
    output = window.open('', '', 'height=300,width=300');
    output.document.open();
    output.document.write('<textarea rows="10" cols="30" onclick="javascript:select();">' + vlist + '</textarea>');
    output.document.close();
  }
}
function inputlist() {
  var vils = new Array();
  var reply = prompt('Please enter the village output list', '');
  p = reply.split(sep[0]);
  for (i = 0; i < p.length; i++) {
    m = p[i].split(sep[1]);
    vils[m[0]] = m[1];
  }
  var inputs = document.getElementsByTagName('input');
  for (i = 0; i < inputs.length; i++) {
    if (inputs[i].id.indexOf('edit_input') != -1) {
      if (vils[inputs[i].id.slice(11)]) {
        inputs[i].value = vils[inputs[i].id.slice(11)];
        inputs[i + 1].click();
      }
    }
  }
}[/SPOIL]
____________________________________________________________________________________________________

Ime skripte: Binarni števec
Kratek opis: Preimenuje imena vasi v njihovo binarno obliko
Skripta:
[SPOIL]
HTML:
javascript:var totalLength=11;var base=2;var i=parseInt(prompt("What number do you want to start counting at (enter number in decimal format)","0"));$('input[id^="edit_input"]').each(function(){$(this).val(getNum(i++,base,totalLength));$(this).next().click()});function getNum(num,base,places){var baseNum=num.toString(base);var zero=places-baseNum.length;var arrZ=Array(+(zero>0&&zero));arrZ.push(baseNum);return arrZ.join("0")}void(0);[/SPOIL]
 
Status
Not open for further replies.