Slavnostna okrožnica KaraK ob zaključku Sveta 3

Sv. Bruno

Member
Cenjeni knezi in kneginja, spoštovane Karantanske legende!

Danes se zaključuje igra Vojna plemen na Svetu 3, zato je pred vami zadnja in slavnostno obarvana izvedba legendarnih Karantanskih kronik. To je primeren trenutek, da proslavimo naše dosežke in z zlatimi črkami zapišemo legendo KaraK v zgodovino Sveta 3.

Drugo generacijo plemena KaraK (Karantanski knezi) na Svetu 3 je 6. junija 2010 ustanovil Vrhovni knez Niccolo Machiavelli. Pleme je bilo od vsega začetka osredotočeno na kontinent K53 in je vodilo diplomatsko politiko sodelovanja z drugimi plemeni, katere najvidnejši rezultat je bila pobuda za Plemensko unijo in zaključek Sveta 3. Pobuda je predstavljala alternativno razumevanje igre Vojne plemen in doseganje zaključka igre na drugačen, povezovalen način. Kljub temu se je pleme KaraK vseskozi kalilo v izmeničnih vojnah z veliko večjimi in močnejšimi plemeni kot so bili V-O-M, WREs in Slovani.

Karantanski knezi smo se odločno in pogumno borili na Svetu 3 in kot pleme zaključili igro na 3. mestu po skupaj premaganih nasprotnikih tako v napadu kot v obrambi. Med posamezniki po premaganih nasprotnikih v obrambi je pet članov plemena med prvih dvajset igralci na Svetu 3: Sv. Bruno (4), ktn1 (7), Niccolo Machiavelli (12), Pelagija (16) in neni 99 (17). Med posamezniki po skupaj premaganih nasprotnikih v napadu in v obrambi sta med prvih dvajset igralcev uvrščena Sv. Bruno (9) in ktn1 (11). Med posamezniki po prejetih odličjih je Sv. Bruno na 8. mestu.

Obstoj plemena do zaključka Sveta 3 je zagotovila dobra organiziranost plemena, vztrajnost, sodelovanje med člani in unikatna komunikacija znotraj plemena (Karantanske kronike). Predstavljene uspehe Karantanskih knezov na Svetu 3 proslavljamo v naslednji zasedbi: Pelagija, ktn1, orel, krpušnica, ZVIP, Niccolo Machiavelli, Sv. Bruno, neni 99, black94 in avokado1.

Vodstvo plemena KaraK podeljuje tem članom plemena trajni naziv Karantanska legenda. Ta naziv vam omogoča takojšen vstop in članstvo v vodstvu plemena KaraK na katerem koli od sedanjih ali prihodnjih svetov Vojne plemen, katerega ustanovitelja bosta Vrhovni knez Niccolo Machiavelli in Sv. Bruno.

Ob tej priložnosti se zahvaljujemo vsem sedanjim in nekdanjim članom plemena KaraK za igro na Svetu 3 in čestitamo plemenu Slovani za zmago.

Pleme KaraK in Karantanski knezi nadaljujemo igro Vojna plemen na Svetu 7 v okviru plemena AIE. Na takšen način ohranjamo zgodovinski spomin na najpomembnejše slovenske prednike in najstarejšo slovansko državno tvorbo Karantanijo ter večno legendo plemena KaraK na Svetu 3.

KARANTANSKA ZVESTOBA DO GROBA!

Vaša Vrhovni knez Niccolo Machiavelli in Sv. Bruno